Dr. Adriaan Logmans

Dr. Adriaan Logmans

De medische staf en de directie van het AZ Sint-Lucas is zijn tijd vooruit. Zij realiseren zich dat het onmogelijk is dat algemeen gynaecologen hun vak in de volle breedte met voldoende diepgang en kwaliteit kunnen uitoefenen. Het antwoord op dit probleem is subspecialisatie. Sinds medio 2008 bestaat er een subafdeling oncologische gynaecologie in dit ziekenhuis van Gent. De specialisten van deze subafdeling binnen de afdeling algemene gynaecologie behandelen binnen deze context alleen vrouwen met gynaecologische tumoren in het bekken.

Dr. Sandra Balliu

Dr. Sandra Balliu

De hoofdverantwoordelijke is dr. Adriaan Logmans (Curriculum Vitae), oncologisch gynaecoloog, dr. Marc Volkaert en dr. Sandra Balliu hebben beide het aandachtsgebied oncologische gynaecologie, opereren mee en zijn verantwoordelijk onder andere voor de continuïteit van zorg. Alle gynaecologen binnen het AZ Sint-Lucas verwijzen patiënten met een gynaecologische tumor in het bekken naar de subafdeling oncologische gynaecologie.

Dr. Marc Volkaert

Dr. Marc Volkaert

Het adagium van de subafdeling is samenwerking met de andere oncologen binnen het ziekenhuis, maar ook binnen de regio en buiten de regio met de algemene en academische ziekenhuizen. De samenwerking en afstemming behandeling moet er toe leiden dat de patiënten een moderne, maar ook efficiënte behandeling ondergaan.

Het team behandelt patiënten met een baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom), baarmoederkanker (endometriumcarcinoom en uterussarcoom), schaamlipkanker (vulvacarcinoom), schedekanker (vaginacarcinoom al of niet na DES blootstelling), eierstokkanker (ovariumcarcinoom) en eileiderkanker (tubacarcinoom) en trophoblastumoren. Het moet voor de patiënt een enorme geruststelling zijn geopereerd en behandeld te worden door specialisten met enorme ervaring en expertise. Zo opereert Dr. Logmans in Nederland en België alleen al tussen de 125 en 150 patiënten met een ovariumcarcinoom per jaar. Adriaan Logmans heeft ook een deeltijd aanstelling in het Rotterdams Kanker Centrum van de Erasmus Universiteit de Daniel den Hoed Kliniek en is eveneens deeltijds verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Leuven, de Gasthuisberg.

In het vrouwelijke bekken bevinden de gynaecologische organen zich dicht bij darm- en urologische structuren. In ons ziekenhuis is een perfecte samenwerking tussen de chirurgische disciplines, zoals als met chirurgen en urologen.

Kwaliteit en complicaties

Elke behandeling houdt een kans op complicaties in. Juist de uitgebreide ervaring van ons team houdt het aantal complicaties beperkt. Tijdens de consultaties zullen we overigens transparant spreken over de kansen op complicaties. Zeker niet om patiënten ongerust te maken. Het tegendeel is waar. Patiënten die op de hoogte zijn van de ins en outs van de behandeling, ook op de hoogte zijn van de kans op complicaties zijn geruster en gaan de behandeling met veel vertrouwen tegemoet. Transparantie en eerlijkheid helpen en steunen de patiënt en diens directe familie en omgeving. Klachten van patiënten of diens familie nemen we zeer serieus en zijn voor ons “tools” om de kwaliteit te verbeteren.

Kwaliteit houdt ook in dat we nauwkeurig bijhouden hoe de patiënten zich voelen na de operatie of na een andere behandeling. Het succes van de behandeling wordt vergeleken met de cijfers van andere centra. Hoewel ons ziekenhuis een middelgroot centrum is voor oncologie, is ons team er zich van bewust dat het niet alles kan weten en ook niet alles kan. Het komt dus wel eens voor dat ook wij patiënten verwijzen voor een volgende opinie of zelfs behandeling naar een ander centrum. Onze samenwerking met onder andere de universitaire ziekenhuizen van Leuven en Rotterdam maken deze contacten eenvoudig en efficiënt.