Graag brengen we u globaal op de hoogte van de specifieke behandelingen die we aanbieden in AZ Sint-Lucas. Voordat u de oncologische gynaecologische polikliniek bezoekt, helpt deze informatie u alvast inzicht te krijgen in gynaecologische bekkentumoren.

Indien mogelijk worden patiënten met een gynaecologische tumor laparoscopisch geopereerd. Alle patiënten worden in de MOC besproken, de multidisciplinaire oncologische consultatie. Het AZ Sint-Lucas te Gent heeft een sterke afdeling interne oncologie, een moderne afdeling radiotherapie en een betrokken afdeling palliatieve zorgen.

Behandelingen:

Cervixcarcinoom of baarmoederhalskanker
Zoals in geval van bijna alle tumoren worden patiënten met een baarmoederhalskanker gestageerd. De tumor wordt ingedeeld in een stadium, afhankelijk van dit stadium wordt een behandeling voorgesteld. Indien er sprake is van baarmoederhalskanker (=cervixcarcinoom) vindt de stagering plaats tijdens een kort onderzoek in narcose in dagbehandeling. Tijdens die narcose wordt naar de tumorgrootte gevoeld, gepalpeerd. De uitbreiding naar de zijkanten, de voorzijde (blaaskant) en achterzijde (darmkant) wordt eveneens in kaart gebracht. Veelal wordt nog een CT-scan en/of een MR-scan vervaardigd, minimaal een longfoto. Aan de hand van deze uitslagen wordt een behandelplan opgesteld. Indien er sprake is van een kleine tumor staan we een chirurgische behandeling voor. Indien de tumor wat groter is, kan er ook genezing worden bereikt met een reeks bestralingen al of niet samen met een ondersteunende behandeling.
Twee radicale behandelingen, dus een operatie gevolgd door bestralingen of bestralingen gevolgd door een baarmoeder operatie proberen we te voorkomen, dit is ook vaak niet nodig. De kans op complicaties is bij twee opeenvolgende radicale behandelingen duidelijk groter.
Vanzelfsprekend worden in ons ziekenhuis ook behandelingen uitgevoerd die het doel hebben de vruchtbaarheid te waarborgen in geval van beperkte vormen van cervixcarcinoom, de zogenaamde fertiliteitsparende behandelingen.

Vaginacarcinoom of schedekanker
De behandeling van het vaginacarcinoom lijkt wel wat op die van cervixcarcinoom. Er wordt ook eerst in narcose gestageerd. De behandeling is bijna altijd door middel van een reeks van bestralingen. Inmiddels beschikt dit ziekenhuis over zeer moderne bestralingsapparatuur, zodat met name de tumor een hoge concentratie bestraling ontvangt en de omringende organen als darmen en blaas zoveel als mogelijk gespaard worden.

Endometriumcarcinoom, uterussarcoom of baarmoederkanker
De behandeling van een kwaadaardige tumor van de baarmoeder is bijna altijd chirurgisch. Zeer zeldzaam wordt een medicamenteuze behandeling ingezet, bijvoorbeeld als er nog kinderwens bestaat. Een chirurgische behandeling houdt in dat de baarmoeder via operatieve weg wordt verwijderd. Veelal lukt dit laparoscopisch (met behulp van een kijk-operatie of met behulp van de operatie-robot, ook een vorm van een kijk-operatie (da Vinci-robot). Als er veel verklevingen zijn door bijvoorbeeld vroegere ontstekingen of eerdere operaties wordt er gebruik gemaakt van een klassieke insnede. Tijdens de operatie wordt door onze patholoog het operatiestuk, de baarmoeder onderzocht. In geval van bepaalde criteria dient aansluitend, in de zelfde narcose, een klieruitruiming van het bekken plaats te hebben. Vaak is dit ook laparoscopisch mogelijk. Op de oncologie bespreking tijdens de zogenaamde MOC (multidisciplinaire oncologie consultaties) wordt besloten of patiente –afhankelijk van meerder factoren aanvullende behandeling behoeft.

Ovariumcarcinoom, tubacarcinoom of eierstok- en eileiderkanker
Tumoren als ovarium- en tubacarcinoom worden op de zelfde manier ingedeeld, en patienten met een dergelijke tumor evenzo gestageerd en behandeld. Nogal eens wordt de diagnose bij toeval gesteld bijvoorbeeld tijdens een in opzet andere operatie, of tijdens een CT-scan in verband met aspecifieke buikpijn. Zoals bij bovenstaande tumorsoorten waarschijnlijk is gemaakt ,is in geval van patiënten met een ovariumcarcinoom van zeker voordeel als zij behandeld worden door een oncologisch gynaecoloog met uitgebreide ervaring op dit gebied. Met andere woorden ervaren oncologisch gynaecologen zullen oncologische patiënten vaker volgens de regelen der kunst opereren en behandelen. Op deze manier is een gunstiger uitkomst te verwachten. Patienten met een pseudomyxoma peritonei worden in voorkomende gevallen –in combinatie met uitgebreide chirurgie- behandeld met intraperitoneale chemotherapie, de HYPEC. Ook patiënten met tumoruitbreiding ter hoogte van het peritoneum afkomstig van eierstok- of dikdarmkanker kunnen baat hebben bij deze behandeling. De HYPEC-behandeling vindt plaats samen met Dr. Olivier Van Kerschaver, oncologisch chirurg van het AZ Sint-Lucas.

Trophoblastumoren
Onder trophoblasttumoren verstaan we tumoren die een relatie hebben met zwangerschapsweefsel. De bekendste is de mola-zwangerschap, de volksmond spreekt van een druiventroszwangerschap. De diagnose wordt in de westerse wereld bijna altijd waarschijnlijk gemaakt in de eerste maanden van de zwangerschap door middel van een transvaginaal echoscopisch onderzoek. Indien er sprake is van een mola- zwangerschap deelt een bepaald onderdeel van de placenta ongelimiteerd. Soms is er ook nog sprake van een vruchtje, de partiele mola. Indien de diagnose mola is gevallen wordt als stagering een longfoto uitgevoerd. De behandeling is vergelijkbaar met de behandeling van een miskraam, de zuigcurettage. Na deze zuigcurettage wordt het beta-HCG het zwangerschapshormoon opgevolgd. De verdwijning, de klaring, moet zich gedragen volgens een vastgestelde verdwijningscurve. Indien het hormoon te hoog blijft, dient een aanvullende behandeling gegeven te worden. We spreken dan van een persisterend trophoblast of van choriocarcinoom. In zeldzame gevallen kunnen deze aandoeningen ook optreden na een normale zwangerschap.